Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Visa en karta

GDPR integritetspolicy & Personuppgiftsbiträdesavtal

Inledning

Följande information om GDPR, cookies, integritetspolicy och säkerhet gäller inte för webbplatser, applikationer eller andra tjänster, såsom Google, Instagram, Facebook eller andra webbplatser, som tillhandahåller sina egna separata integritetspolicyer och användarvillkoren. Vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser men Proffsofferter.se ansvarar inte för integritetspolicyn och/eller praxis på dessa andra webbplatser. (Se nedan)

Denna integritetspolicy täcker vilken information vi samlar in när du besöker eller använder vår webbplats, hur vi använder den informationen och hur vi skyddar den. Din användning av vår webbplats och informationen du tillhandahåller på vår webbplats är föremål för villkoren i denna integritetspolicy och våra användarvillkor.

Vi använder mailadressen endast för utskick som kan vara intressant för er som har prenumererat. Skickar ni ett meddelande till ett företag via Proffsofferter.se så försvinner uppgifterna inom en månad. Vi raderar samtliga uppgifter och följer alltid GDPR.

Personuppgiftsbiträdesavtal - nya GDPR-rutiner
Proffsofferter.se tillämpar och upprättar personuppgiftsbiträdesavtal som reglerar hur personuppgifter hanteras för verksamhetens räkning av dess leverantörer och underleverantörer. Varje företag som ansluter sig till Driften.nu måste ha ett separat avtal innan personuppgifter i offertförfrågningar skickas vidare. Samtliga offertförfrågningar skickas först till Driften.nu och täcks av vår GDPR policy tills det finns ett upprättat avtal med anslutna företag.

Lagligheten av behandlingen
För behandlingen av dina personuppgifter följs bestämmelserna i EU:s GDPR och alla andra tillämpliga dataskyddsbestämmelser. Rättsliga grunder för databehandling uppstår anges särskilt i art. 6 EU GDPR.

Vi använder dina uppgifter för affärskontakt, för att uppfylla avtalsenliga och juridiska förpliktelser, för att utföra avtalsförhållandet, för att erbjuda produkter och tjänster och för att stärka kundrelationen, vilket kan innefatta marknadsföring och direktreklam. Dessutom kommer de uppgifter du lämnar att användas för avtalsförhållandet med Proffsofferter.se. Om du fortfarande är osäker på hur dessa regler påverkar dig, använd länkarna nedan eller kontakta oss på vår info@ Proffsofferter.se e-postadress.

Vi använder SSL-certifikatdatakryptering
Allt datautbyte från och till vår webbplats är krypterad. För överföringsprotokoll använder vi HTTPS för vår webbplats, med varje överföring baserad på uppdaterade krypteringsprotokoll. Med ett SSL-certifikat krypteras all information som överförs genom att slumpmässiga tecken infogas i det ursprungliga meddelandet, vilket gör det oläsligt för alla utom den avsedda servern. Detta gör det nästan omöjligt för hackare att stjäla din information.

Det gröna eller svarta hänglåset i webbläsarens adressfält anger ett aktivt SSL-certifikat.

GDPR – Nya regler om skydd vid behandling av personuppgifter
Vi vidtar alla möjliga åtgärder för att följa europeiska lagar som reglerar elektronisk datatrafik och säkerhet i förordningen (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation). Läs mer om varje rättighet i den officiella GDPR-html-koden (länk öppnas i nytt fönster).

Den 25 maj 2018 började en ny lag påverka alla företag och organisationer inom EU/EES. Lagen kallas för dataskyddsförordningen men kallas även GDPR eller General Data Protection Regulation. GDPR och en kompletterande svensk lag, dataskyddslagen, kommer att ersätta den tidigare personuppgiftslagen.

Syftet med lagen är att göra företag mer ansvarsfulla när det gäller hur de hanterar individers personuppgifter på ett säkert och lättillgängligt sätt. Den innehåller bland annat regler om hur personuppgifter ska behandlas, lagras och individers rätt att enkelt få tillgång till de lagrade uppgifterna och ändra det som är felaktigt.

Kundernas rättigheter stärks
Många känner till GDPR för dess hårda reglering kring "rätten att bli glömd", där en individ kan begära att ett företag raderar de personuppgifter som finns om dem. Den innehåller dock också rätten att få tillgång till all information som kan innehas av ett företag. En stor och viktig del av det förbättrade skyddet för kunden är att företag och organisationer får större krav på hur personuppgifter kan behandlas. De bör också vara tydliga med vilken personlig information de har om kunden, samt hur och varför uppgifterna används.

Den nya förordningen omfattar bl.a

Rätt till åtkomst – SAR (Subject Access Request)

Dessa rättigheter är standardiserade i artiklarna 15 - 22 i EU:s GDPR. Dessa inkluderar:

Rätten att bli informerad (artikel 15 EU GDPR),

Rätten till rättelse (artikel 16 EU GDPR),

Rätten till radering (artikel 17 EU GDPR),

Rätten att begränsa databehandling (artikel 18 EU GDPR),

Rätten till dataportabilitet (artikel 20 EU GDPR),

Rätten att invända mot databehandling (artikel 21 EU GDPR),

Automatiserat individuellt beslutsfattande, inklusive profilering (artikel 22 EU GDPR).

1. Datatransparens
Rätten att bli informerad (artikel 15 EU GDPR)
Du har rätt att få information om vilka personuppgifter Proffsofferter.se har om dig. För att utöva dessa rättigheter, vänligen kontakta: vår info@ mejladress. För att säkerställa att rätt person får informationen måste vi kunna identifiera dig. Detta gäller även om du har frågor om databehandling.

2. Rätten till rättelse.
Rätten till rättelse (artikel 16 EU GDPR)
Du har rätt att få eventuella felaktiga personuppgifter om dig själv rättade och även att komplettera om personuppgifter är ofullständiga.

3. Rätt att bli bortglömd.
Rätten till radering (artikel 17 EU GDPR)
Rätten att bli glömd härrör från fallet Google Spain SL, Google Inc v Agencia Española de Protección de Datos, Mario Costeja González (2014). För första gången kodifieras rätten att bli glömd och finns i GDPR utöver rätten till radering.

Enligt denna ska personuppgifter omedelbart raderas om uppgifterna inte längre behövs för deras ursprungliga behandlingsändamål, eller den registrerade har återkallat sitt samtycke och det inte finns någon annan laglig grund för behandling, den registrerade har invänt och det inte finns några tvingande legitima skäl för behandlingen, eller radering krävs för att uppfylla en lagstadgad skyldighet enligt EU-lagstiftningen eller medlemsstaternas rätt.

4. Begränsning av bearbetning.
Rätten att begränsa databehandling (artikel 18 EU GDPR)
Vi lagrar dina uppgifter så länge som de behövs för respektive behandlingsändamål. Observera att flera lagringskrav kan kräva att data fortsätter att lagras. Detta involverar specifikt kommersiella eller skatterelaterade krav på lagring (d.v.s. kommersiell kod, skattekod, etc.). Om det inte finns ytterligare krav på lagring kommer uppgifterna att raderas efter användning, som en rutinfråga.

Dessutom kan vi behålla data om du har gett oss ditt tillstånd att göra det, eller om det finns juridiska tvister och vi använder bevis inom den lagstadgade preskriptionstiden, som kan vara upp till trettio år; den ordinarie preskriptionstiden är tre år.

5. Dataportabilitet.
Rätten till dataportabilitet (artikel 20 EU GDPR)
Du kan begära en elektronisk kopia som visar vilka personuppgifter du har lämnat till Proffsofferter.se. 

6. Invändning mot databehandling.
Rätten att invända mot databehandling (artikel 21 EU GDPR)
Det betyder att: Om vi ​​behandlar dina personuppgifter för direktreklam, har du rätt att när som helst invända mot denna databehandling utan att ange skäl. Detta gäller även för alla, förutsatt att det är relaterat till direktmarknadsföring. MEN... Proffsofferter.se kommer aldrig att publicera persondata på vår sida.

Om du invänder mot behandlingen för direktmarknadsföringsändamål, ska dina personuppgifter inte längre behandlas för dessa ändamål. Detta är möjligt via mail till vår @info e-postadress. när som helst. Denna rätt att göra invändningar är gratis och får ske utan blankett.

I händelse av att vi behandlar dina uppgifter för att skydda berättigade intressen kan du när som helst invända mot sådan behandling av skäl som härrör från din specifika situation; detta gäller även profilering som följer av dessa bestämmelser.

Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter om vi inte kan visa övertygande legitima skäl som är skyddsvärda för behandlingen som åsidosätter dina intressen, rättigheter och friheter, eller behandlingen tjänar upprättandet, utövandet eller försvaret av rättsliga anspråk.

7. Dataprofilering.
Automatiserat individuellt beslutsfattande, inklusive profilering (artikel 22 EU GDPR)
Du har rätt att inte bli föremål för vissa typer av automatiserade beslut som även inkluderar profilering eller på något sätt kan vara till skada för dina rättigheter. Denna artikel gäller dock inte när det är nödvändigt för att ingå eller fullgöra ett avtal mellan den registrerade (du) och en personuppgiftsansvarig (Proffsofferter.se).

Hur vi använder informationen vi samlar in:
Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter av följande skäl:

(1) för att göra det möjligt för dig att skicka meddelanden med dina uppgifter från denna sida när ni skapar bokningsförfrågningar.

(2) för att skicka meddelande till er som är nödvändiga så att Proffsofferter.se fungerar som det är tänkt.

Inga personuppgifter av något slag ges någonsin till tredje part förutom meddelanden ni själva har valt att skicka till företag via denna tjänst, samt när ni skapar offertförfrågningar. Det betyder att vi inte ger ut er information till någon förutom de medverkande företag mm som ni själva har valt att skicka meddelanden till.

Du kan granska och ändra den personliga information vi har samlat in genom att kontakta oss på vår @info e-postadress. och be att bli borttagen från denna tjänst eller att få en kopia av de uppgifter vi har om dig, som faktiskt alltid är tillgänglig för dig och endast till dig när du loggar in på ditt konto.

Du kan också välja att ta bort ditt konto och/eller nyhetsbrevprenumeration i användarområdet. Du kan när som helst välja att in- eller avstå från nyhetsbrevet genom att använda länken för att avsluta prenumerationen i alla e-postmeddelanden du får. Observera: vi har inget nyhetsbrev för närvarande.

Vi har valt att inte ha aktiva dataanslutningar eller inloggningsmöjligheter från sociala medier eller karriärnätverk. På Proffsofferter.se är dina personuppgifter alltid endast för ditt personliga bruk.

Genom att använda denna webbplats samtycker du uttryckligen till insamling och användning av din information enligt beskrivningen.

Cookies
Varje gång du loggar in på sidan får du ett sessions-id. Detta sessions-id upphör att gälla efter en viss period av inaktivitet eller när du har loggat ut. Sedan rensar webbläsarens skräpsamling filen från din webbläsare.

Du ställer också in en beständig cookie när du bekräftar cookieavtalet.

Denna sekretesspolicy täcker endast användningen av cookies av Proffsofferter.se och täcker inte användningen av cookies av eventuella annonsörer eller tredje part.

...mer om cookies
En cookie är en liten textfil som lagras på en användares dator för registreringsändamål. Detta är en vanlig webbteknik som används av de flesta moderna webbplatser och vi använder cookies i enlighet med allmänt accepterad praxis.

De flesta webbplatser använder både sessions-ID-cookies och beständiga cookies. Vi använder en sessionscookie för att göra det enklare för dig att navigera på vår webbplats och den upphör att gälla när du stänger din webbläsare.

(En beständig cookie finns kvar på din hårddisk under en längre tid. Beständiga cookies kan enkelt tas bort genom att följa anvisningarna i din webbläsares hjälpsektion eller genom att söka hur man tar bort cookies på google.)

Informationsdelning och avslöjande
Vi delar INTE din personliga information med någon tredje part utan ditt tillstånd. Vi kan komma att dela anonym information som du har tillhandahållit oss såsom ålder, kön, plats etc för att tillhandahålla bred statistik till tredje parts annonsörer och partners. Denna information identifierar inte enskilda användare och är inte kopplad till din personligt identifierbara information.

Proffsofferter.se tar inget som helst ansvar för sanningshalten eller riktigheten i de sidorna som produceras av företag med hjälp av denna tjänst. Företag är ensam ansvariga för informationen de anger på sidorna. Om det råder några missförstånd eller ovisshet borde företaget kontaktas. Om det gäller ett problem som ska hanteras av Driften.nu kan ni mejla oss på vår @info e-postadress.

När du skickar din information till företag via Proffsofferter.se levereras din info via internet. Du är ansvarig för all information i dina meddelanden och ska se till att du inte skickar information som ska vara konfidentiell.

Säkert betalningssystem
Kreditkorts- och internetbetalningar hanteras säkert via Paypal.

Användarvillkor

Användaransvar
Användare är ensamt ansvariga för informationen de delar, och meddelanden de skickar på Proffsofferter.se.  Proffsofferter.se kan inte ansvara för leverans av meddelanden (skickade bordsbokningar mm.) som misslyckades på grund av problem med externa e-postservrar eller andra tekniska haverier.

Obehagligheter.
Du får INTE använda denna sida som bas för att skicka reklam eller något annat som kan anses vara spam. Detta inkluderar (men är inte begränsat till) oönskade e-postmeddelanden. Vi kontrollerar detta och kommer att vidta nödvändiga åtgärder mot sådan obehörig aktivitet. All missbruk av denna webbplats kommer att resultera i omedelbar uppsägning av användarkontot. "Olämpliga" aktiviteter kan omfatta, utan begränsning, de medlemmar som Proffsofferter.se anser:

Visa eller främja obscent, oanständigt eller sexuellt explicit innehåll.
Främja kränkande, hotande, hatiskt, skadligt, trakasserande, ärekränkande eller våldsamt beteende.
Främja diskriminering på grund av ras, kön, religion, nationalitet, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.
Främja olaglig verksamhet eller inte följa tillämplig lag.
Brott mot tredje parts immateriella rättigheter.
Har potential att störa andra besökares användning, njutning, distribution eller drift av tjänsten.

Skräppostpolicy
Från tid till annan kan Proffsofferter.se använda dina personuppgifter för att kontakta dig via e-post angående våra tjänster. Dessa meddelanden är ofta avsedda att informera dig om viktig information om ditt konto, eller om funktionaliteten hos webbplatsen och allmänna tjänster som tillhandahålls av Proffsofferter.se. Om du inte vill få e-post från oss eller våra partners angående nya tjänster, vänligen klicka på länken "avsluta prenumeration" som finns längst ner i alla e-postmeddelanden du får från oss.

Vi förbehåller oss rätten att presentera ett nyhetsbrev veckovis. Vi har inget sådant nyhetsbrev för närvarande.

Rättsligt ingripande
Vi förbehåller oss rätten att tillhandahålla personlig information för att följa lagen, för att bekämpa olaglig verksamhet och för att upprätthålla användaravtalsvillkor eller skydda rättigheterna, säkerheten eller egendomen för Proffsofferter.se och dess användare eller andra. Data och/eller produkter erhållna i enlighet med de villkor som anges på denna sida, och användningen av Proffsofferter.se, får endast användas i icke-kommersiellt privat bruk.

Tjänsterna på Proffsofferter.se får inte utnyttjas för andra ändamål än att vara en plattform för att annonsera era tjänster, eller för utveckling eller produktion av konkurrenskraftiga tjänster. Användare av tjänsten äger inte eller har rätten att distribuera, sälja, tilldela eller på annat sätt överföra dataprodukter eller dokumentation även med vidare bearbetning, till tredje part, utan föregående skriftligt tillstånd från Proffsofferter.se.

Web scraping strider mot våra användarvillkoren
Genom att använda sig av Proffsofferter.se och innehållet på sidorna, såsom denna sida, får besökaren anses acceptera de villkor som gäller på Proffsofferter.se plattformen. Så kallade skraping där data hämtas ut från vår databasgenererade sidor är otillåtet.

Force majeure
Proffsofferter.se ansvarar inte för förlust av tjänst eller data på grund av omständigheter utanför Proffsofferter.se kontroll som inte kunde förutses eller förhindras.

Tvister, lagkonflikter m.m.
Eventuella tvister, konflikter mellan lokal eller internationell lag eller juridiska oegentligheter avseende dessa villkor, deras tolkning eller i andra rättsförhållanden som uppstår därav ska, om parterna inte kan lösa tvisten genom förhandling, avgöras enligt EU-lag i svensk domstol av lagen.

Ingenting i detta avtal eller dess genomförande ska tolkas på ett sätt som är skadligt för någon av parternas ställning i eventuella tvister.

Observera att även om vi vidtar alla åtgärder vi kan för att skydda den personliga information vi samlar in från dig, och att Proffsofferter.se har mycket strikta protokoll och SSL på plats, kan ingen, inklusive vi, garantera riskfri användning av internet, och vi ger inga sådana garantier för den absoluta säkerheten för din personliga information. Vi är dock helt förpliktigade att göra vårt yttersta för att säkerställa säkerheten för dina personuppgifter. Du, användaren, är 100% ansvarig för dataintegriteten.

Datasäkerhet är skydd av data mot obehörig åtkomst eller korruption och är nödvändigt för att säkerställa dataintegritet. Dataintegritet är ett önskat resultat av datasäkerhet, men termen dataintegritet hänvisar endast till datas giltighet och riktighet snarare än handlingen att skydda data.Nytt 


Cleaners.se

Snart lanseras Cleaners.se. Vi har fulländat våra rengöringstekniker och garanterar resultatet. Vi är specialiserade på städning av kontor samt andra lokaler såsom hus- och lägenhetsstädning, restauranger, dagis, kliniker, flyttstädning, och utflyttningsstädning.Läs mer på cleaners.se

Vi söker företag till flera områden

Vi söker företag som levererar högkvalitativa tjänster, och som kan ta sig an uppdrag inom specifika geografiska områden. Platserna är begränsade. Det är ett plus om ni svarar i telefonen dygnet runt men inget krav. De företag som har jourtjänsterna kommer att marknadsföras lite ...
Utvalda företag


Svenska Trähus AB

Svenska Trähus AB

Vi bygger din ekologiska husstomme.Svenska Trähus har husstommar i många storlekar och former. ...
Enskede fönsterkonsult AB

Enskede fönsterkonsult AB

Enskede fönsterkonsult säljer och monterar nya fönster med bästa tänkbara kvalité.Vi har lång ...
Elektrikerna i Gävle AB

Elektrikerna i Gävle AB

1987 statades Elektrikerna i Gävle AB av Kjell Karlsson, Lasse Lundblad, Per-Arne Hedström ...
Rörmokaren i Blekinge

Rörmokaren i Blekinge

Rörmokaren i Blekinge AB bildades i slutet av 2012 i syfte att förse ...
Glas Service Jönköping AB

Glas Service Jönköping AB

Vi hjälper dig med inglasningar av olika slag såsom inglasning av uterum och ...

Logga in


Användarnamn:
Lösenord:

Glömt lösenord?